TWITTER FACEBOOK
| | | |

Hakkımızda

Dünyadaki teknolojik gelişmelerin, karar verme süreçlerini hızlandırdığı çağımızda, kurum ve kuruluşların kısa yoldan ve teknolojik araçlarla bilgiye erişme ihtiyacı, kurumların kurumsal kimliklerinin ve kurumsallaşmalarının ön plana çıkması, çalışanların yetişerek ve işlerine hakim olarak kurumsal hiyerarşi içerisinde daha üst noktalara gelmelerinin gerekliliği karşısında, tüm bu ihtiyaçlara cevap verecek çözüm önerilerini ve destekleyici hizmetleri yapmak üzere rol almak amacıyla HMC faaliyete başlamıştır.

HMC aşağıdaki misyon, vizyon ve değerleri benimsemiştir.

Misyonumuz;

Kurumların daha güçlü yapılara kavuşmalarını, kurum ve kuruluş çalışanlarının hiyerarşi içerisinde yetişerek yükselmesini sağlayan çalışmalara imza atarak ve farklılık yaratarak hizmet veren bir kurum olmaktadır.

Vizyonumuz;

Çağdaş teknolojik gelişmeleri ve araçları kullanarak, kişilerin öz güvenli ve kurumların güçlü ve hizmette rekabet edebilir olmasını sağlamaktır.

Değerlerimiz;

  • İnsana öncelik vermek…
  • Güven esaslı çalışmak…
  • Çözüm odaklı olmak…
  • Kurumsallık…
  • Bilimsellik…
  • Süreklilik…
  • Etik değerlere bağlılık…
  • İçtenlik ve samimiyet…
GÖSTER