TWITTER FACEBOOK
| | | |

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı hizmetimiz, bir nevi kurum doktorluğu anlamına gelmektedir.

Yönetim Danışmanlığı, üst ve orta düzey yöneticilere ve kurumlara, yönetim ve organizasyon sorunlarını çözüme kavuşturan, yeni fırsatları tespit edip kullanan, öğrenmeyi ve değişiklikleri uygulamayı geliştirerek, kuruluş hedeflerine erişmelerinde yardım sağlayan profesyonel danışmanlık hizmetidir.

 Yönetim Danışmanlığı, iş stratejisi, kuruluş organizasyon yapısı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunları araştıran, belirleyen ve uygun önerileri geliştirerek bu önerilerin uygulanmasına destek veren danışmanlık hizmetidir.

Bunun için:

Varsa sorunların acımasız bir şekilde tespiti yapılmasan, sağlıklı çözüm önerileri getirilemeyeceği inancıyla, öncelikle kurumun işleyişi mercek altına alınarak sorun tespiti yapılır. Bu sorun tespiti, aynı zamanda bir analiz çalışmasıdır.

Yapılan bu çalışmanın sonucunda, analiz raporu oluşturulur.

Gerekli analizleri içeren rapor, aynı zamanda önerileri de içermektedir.

Ortaya çıkan bu rapor, kurumun üst yönetimiyle yapılan toplantıda değerlendirilir ve uygulama aşamasına geçilir.

Bu aşamada düzenli toplantılar, eğitimler, bilinçlendirme ve kurum kültürünü yerleştirme çalışmaları, strateji geliştirme toplantıları gibi çalışmalar yer alır.

Yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için, bu çalışmaları yürütmek ve asiste etmek üzere kurum içerisinde bir çalışma grubu oluşturulur.

Uygulamadan sonra, gelinen nokta tekrar bir değerlendirmeye tabi tutularak, varsa revize edilecek hususlar revize edilir ve bir sistem oluşturulur.

GÖSTER