TWITTER FACEBOOK
| | | |

Hibe Projeleri

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketler dahil, yatırımcı ve proje üreten birçok kişi, kurum ve kuruluş, projelerine mali kaynak arayışı içerisindedirler.

Bu mali kaynaklardan bir kısmı da, hibe programlarıdır.

Küresel imkânlar ve Türkiye - AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Süreci ile bu sürecin beraberinde getirdiği proje finansman imkanları ve Kalkınma Ajanslarına yönelik finans ve proje imkanları söz konusudur.

Ancak, hibe programlarından yararlanmak isteyen birçok kişi ve kuruluş, proje hazırlama uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde yetersiz kalabilmektedir.

Firmamız, hibe programları çerçevesinde gerek ulusal ve gerekse uluslararası kuruluşlar tarafından açılan hibe programlarına yönelik olarak dosya hazırlamasına destek olmaktadır. Merkezi Finans ve İhale Birimi nezdindeki çağrılar ile özellikle Kalkınma Ajansları ve bunlarla birlikte diğer proje formlarının hazırlanması, doldurulması ve proje uygulamalarına desteklerde bulunmaktayız.

GÖSTER