TWITTER FACEBOOK
| | | |

Hizmet Sözleşmesi

GİRİŞ

Bu sözleşme ile HMC’ye ait olan .www.hmcdanismanlik.com.tr adresli internet sitesinde belirtilen hizmetleri sağlayan HMC ile Üye, sitenin ve bu sitenin sağladığı hizmetlerin kullanımı ile ilgili aşağıda belirtilen madde ve koşullara imza atmış sayılır.

HMC aşağıda yer alan genel ve özel şartları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Söz konusu şartlarda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda HMC’nin web sitesine güncel içerik kullanıcılara herhangi bir uyarı yapılmasına gerek bulunmaksızın yayınlanacaktır. Bu nedenle bu kuralları sürekli kontrol etmenizi öneririz.

TARAFLAR

HMC: 4630503976 numaralı vergi numarası ile kayıtlı şirketi ifade eder.

Üye: Hizmet ve/veya hizmetlerden faydalanmak için başvurup Üye kaydı oluşturmuş ve bu hizmetleri kullanan kişi, kurum veya kuruluşu ifade eder.

Ziyaretçi: www.hmcdanismanlik.com.tr web sitesine üyeler dışında erişim yapan ve bu web sitesi içeriğini diğer web sitelerinde paylaşabilen kullanıcıları ifade eder. Ziyaretçiler, üyelerin sahip oldukları haklara sahip değildirler.  

Hizmetler: www.hmcdanismanlik.com.tr adresli internet sitesi üzerinden sunulan ve sağlanan servisler ve hizmetlerin tümünü ifade eder.

İşbu Hizmet Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”), bir tarafta ticaret merkezi “Çetin Emeç Bulvarı, 1042 Cad. 1327 Sok. No: 8/5 Çankaya / ANKARA” adresinde bulunan 4630503976 nolu vergi numarası ile kayıtlı Şirket (“HMC”) ile diğer tarafta [gerçek kişi ise ‘tebligat adresi’/tüzel kişi ise ‘ticaret merkezi’ ibareleri kullanılacaktır] ÜYE arasında akdedilmiştir.

HMC ve ÜYE birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

HMC'YE KİMLER ERİŞİM YAPABİLİR? KİMLER ÜYE OLABİLİR?

ÜYELİK İŞLEMLERİ

HMC’ye erişim sağlamak için üye olmaya gerek yoktur, ziyaretçiler HMC içeriğini her zaman görebilir, diğer üyelerin  içeriklerini ‘’beğen’’ebilir ve diğer web sitelerinde paylaşabilirler.

Ancak, HMC’nin sağlamış olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için öncelikle üye olmanız gerekmektedir. Üyelik için gerekli ön koşul hizmet sözleşmesini ve ilgili hukuk kuralları içerisinde hareket etmeyi kabul etmeniz gerekmektedir. HMC hesabınızı oluşturduğunuzda bize doğru ve eksiksiz bilgi vermelisiniz.

HMC'ye üye olanlar 18 yaş üstü olduklarını kabul ederler. Yaş konusunda doğru bildirim yapılmadığı anlaşıldığı anda o kişinin HMC'ye erişimi engellenecektir.

Madde 1 - HMC'YE ÜYE OLMAK İÇİN HESAP AÇMA KURALLARI

1.1. KAYIT esnasında bilgilerinizi girerek ve "üye ol" tuşuna basarak HMC web sitesinde yer alan tüm kurallara Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış olan uluslararası sözleşmelere riayet ettiğinizi beyan edersiniz. Üye, ‘’üye ol’’ tuşuna basılması ile HMC web sitesinde sayılan tüm şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2. Bu üyelik sözleşmesi, zaman içinde HMC Yönetimi tarafından güncellenebilir. Üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz, HMC’ye her ziyaret ve giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

1.3. Üyelik bilgileri, Üye tarafından üyelik esnasında girilen bilgilerdir. Yapılan işlemlerde bu bilgiler kullanılacağından, Üyenin bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiğini bu bilgilerle birlikte oluşturmuş olduğu hesabın kendisine ait olduğu varsayılmaktadır. Bu konudaki olası bir hata veya kastın mesuliyeti Üyeye ait olmakla birlikte, HMC bu bilgilerin yanlışlığından oluşabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. 

1.4. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış kimlik beyanında bulunan Üye, gerçek kimlik veya iletişim bilgilerini sağlayana kadar HMC bu Üyeye sağladığı hizmetleri durdurma hakkını saklı tutar. 

1.5. Üye, kendisine HMC tarafından sağlanan her tür üye bilgisi, şifre ve parolanın güvenliğinden kendisi sorumludur. Kullanıcı, üyelik için kullanıcı tarafından oluşturulan şifrenin 3. kişilere verilmediğini, başkalarına paylaşılmadığını garanti eder. Kullanıcı başkasına ait şifreyi ve bilgileri kullanamaz. Bu şifre ve parolaların 3. kişilerin eline geçmesi durumunda doğabilecek zararlardan HMC sorumlu tutulamaz.  Kullanıcı tüm kişisel bilgilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir. 

1.6. HMC’de kayıtlı Üye hesapları üzerinde ihtilafa düşen taraflar durumu kendi aralarında çözmelidir. HMC gerekli gördüğünde hesabın gerçek sahibini teşhis edebilmek için hesabı ve hesaba bağlı hizmetleri duraklatmak ve taraflardan resmi belge yahut bu hususta verilmiş bir mahkeme kararı talep etmek hakkına sahiptir. Bu araştırmalar ya da tarafların ortak beyanı ya da yargı mercii kararı doğrultusunda HMC anlaşmazlık konusu hesabı gerçek hak sahibine aktarır. 

Madde 2 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Üye, kendi hesabında barındırdığı ve paylaştığı veri ve içeriklerden kendisi sorumludur.

2.2. HMC, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış olan uluslararası sözleşmelere ve ulusal ve uluslararası fikir, sanat eseri, patent ve marka haklarına muhalefet eden ve haksız rekabet yaratan her tür formattaki yazı, görsel, ses, kısmi kod içeren ya da tam sürüm olarak her tür program ve görüntü verilerinin eser sahibinin izni olmaksızın kamuya dağıtılmasına ve Üye’ye ait hesapta bulundurulmasına ve paylaşılmasına müsaade etmez. 

2.3. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir. 

2.4. Üzerinde herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmiş internet sitelerinin içeriğinden HMC sorumlu tutulamaz ve içerik Üyeye haber verilmeksizin süresiz olarak durdurulabilir.  

İnternet sitesindeki yayınlar; insan onuruna, temel hak ve hürriyetlere saygılı olmalıdır. Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimini zedeleyecek türden içeriklere yer vermemelidir. Ailenin huzur ve refahını sağlayan hususlara zarar verecek nitelikte olmamalıdır. Kişileri, uyuşturucu madde bağımlılığı, fuhuş, müstehcenlik ve kumar gibi kötü alışkanlıklara teşvik edici olmamalıdır. Ayrıca 3. şahıslara, kişilik haklarını ihlal eden internet yayınlarının içeriklerinden dolayı cevap ve düzeltme hakkı sağlanıyor olmalıdır.

2.5. HMC, aşağıda tanımlandığı şekilde bir veri tespit ettiğinde Üyeye sağladığı hizmetleri durdurma veya bu hizmetleri tamamen iptal etme hakkına sahiptir:

2.5.1. HMC hiçbir açıklamaya yahut başvuruya gerek kalmaksızın içeriği aşağıdaki konulardan herhangi birisine giren yayınları ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Üye’den onay almaya gerek kalmaksızın kaldırma hakkını haizdir: İntihara Yönlendirme, Çocukların cinsel istismarı, Uyuşturucu ve yanıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, Sağlık için tehlikeli madde temini, Müstehcenlik, Fuhuş, Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanunda yer alan suçlar. 

2.5.2. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda  www.hmcdanismanlik.com.tr'u, yazılımlarını, ağlarını, sunucularını ve buna benzer çalışma sistemlerini oluşturan her türlü kod kullanmak, dosya göndermek, sistem uygulamak veya teknik sistemlerimizi bozacak herhangi bir eylemde bulunmak. İftira, taciz, tehdit etmek suretiyle çeşitli istismarlarda bulunmak, diğer kişilerin, kurum ve kuruluşların, diğer web sitelerinin hak ve hürriyetlerini ihlal edecek her türlü faaliyette bulunmak. HMC'nin amacına ve prensiplerine uygun olmayan, uygunsuz, küfür içeren, küçük düşürücü, müstehcen, yakışıksız, yasadışı her türlü içeriği HMC'yi ve hizmetlerini kullanarak paylaşmak, yazmak, toplu gönderimler yapmak. HMC tarafından izin verilmeden reklam yayınlamak, ticari amaç güden herhangi bir içerik yayınlamak, ilanda bulunmak, yönlendirme yapmak. HMC'yi ve hizmetlerini kullanarak HMC'den izinsiz anketler düzenlemek, yarışmalar yapmak, Piramit şemalar oluşturmak, spam veya toplu mesaj göndermek, robot sistemler kullanmak. HMC tarafından yapılan yayınları veya HMC'nin izni dahilinde HMC içinde diğerleri tarafından yayınlanan yayınları bilinçli veya bilinçsiz silmek, değiştirmek, diğer kullanıcıları yanıltacak şekle sokmak, bununla ilgili içerikler göndermek. HMC üyelerine ait bilgi toplamak ve depolamak. Herhangi bir kişinin, kurum ve kuruluşun, resmi yetki izni olmadan onlar adına HMC'ye erişim yapmak, üye olmak, içerik göndermek,

2.5.3. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

2.6. HMC yukarıda yer alan maddede yer alan suçlardan birinin işlenmesi halinde yasal yollara başvurmaya ve uğramış olduğu zarar sebebiyle sorumlu kişi/kişilere rücu etme hakkını saklı tutar.

2.7. Üyenin HMC sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, HMC ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.  

2.8. Ayrıca HMC sayfalarının tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı hmcgrup.com'a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. 

Madde 3 - ÜYE GÖNDERİMLERİYLE OLUŞAN İÇERİK HAKKINDAKİ KURALLAR.

3.1. Üyeler HMC'de fotoğraf, video yorum ve diğer materyaller dahil olmak üzere içerik paylaşırlar.  İçeriği ilişkin haklara Üye sahip olmakla birlikte Üye HMC’nin bu içeriği kendi veri tabanında saklama ve diğer ziyaretçilerce erişim sağlanması ve 3. kişilerle paylaşmasına rıza göstermektedir.

3.2. İşbu sözleşme ile üyeler ve site ziyaretçileri, siteye yükledikleri resim ve videoların hmcgrup.com tarafından kullanılmasını ve hmcgrup.com'un bu resim ve videoları üçüncü mecra/kişilere çoğaltma, yayma, temsil ve işaret/ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi amacıyla alt lisans verme hakkına sahip olmasını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.3. Üye tarafından gönderilen her türlü içerikten ve bu içeriklerden oluşabilecek her türlü sonuçtan o içeriği paylaşan Üye sorumludur.

3.4. Üyeler yapmış oldukları gönderimlerle HMC’nin içeriği paylaşmak için gerekli olan her türlü yetki, izin ve lisansa sahip olduğunu kabul eder. HMC'nin; o içeriğe ait sahip olduğu her türlü izin ve yetkiyi kullanmasına, o içeriği yayınlamasına, diğer ziyaretçiler tarafından görülmesini sağlamasına izin vermiş olur.

3.5. HMC, üyeler tarafından gönderilmiş içeriklerle, görüşlerle, önerilerle ve tavsiyelerle ilgili herhangi bir garanti vermez, tavsiyelerde bulunmaz.

3.6. HMC, haksız rekabet yaratan ve fikri ve sinai mülkiyet haklarını ihlal eden içerikleri üyenin onayını almaksızın ortadan kaldırmaya yetkilidir.  

3.7. Üyeler yapmış oldukları gönderimlerle o içeriklerin kullanım haklarını HMC'ye de vermiş olduğundan HMC bu içeriklerde herhangi bir değişiklik yapmadan kendi tanıtımı için her türlü medya kanalında kullanabilir.

3.8. HMC'nin bu tür hakları, üyenin paylaşımını yaptığı içeriği sistemden silmesiyle son bulur. Üyelik işleminin son bulması ile birlikte veya üyelik hesabınızda yer alan bir içeriğin tarafınızdan silinmesi halinde, üye hesabındaki içeriğin ticari açıdan kabul edilebilir bir süre boyunca HMC tarafından arşivlenmesi, backup yapılması veya denetim amacıyla muhafaza edilmesine onay vermektedir. Bununla birlikte, Üye tarafından HMC’de paylaşılan içeriğin diğer kullanıcılar tarafından üyeliğin sona ermesinden önce paylaşılması, kullanılması, saklanması vb. durumlarında HMC, üye ve ziyaretçileri  buna ilişkin kullanım haklarını muhafaza ederler .

3.9. HMC, kullanıcının ya­yın­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne uy­gun ola­rak ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak en­gel­le­me im­kânı bu­lun­du­ğu öl­çü­de eri­şi­mi en­gel­le­me hakkını saklı tutar.

3.10. HMC üyelerin paylaştıkları içerikleri o üyeye bildirim yapmadan ve/veya izin almadan Hizmet Sözleşmesi-Kullanım Şartlarına uymadığı gerekçesiyle yayından kaldırma hakkını saklı tutar.

3.11. HMC tüm bu kuralların ihlaline sebebiyet veren aynı kullanıcıdan içeriğin devamını tespit etmesi halinde o kişinin HMC sitesine erişimini de engelleyebilir.

Madde 4 - ÜYELER TARAFINDAN PAYLAŞILAN İÇERİKLE VERİLEN BAĞLANTILI WEB SİTELERİ

4.1. HMC, sitede paylaşılan ve diğer kullanıcıların beğenisine sunulan üye gönderilerinde yer alan bağlantılı web sitelerinin yasalara uygunluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu sitelerde size ve amacınıza uygun olmayan içeriklerle karşılaşabilirsiniz. Üyeler tarafından gönderilen içeriklerde yer alan bu web siteleri üzerinde HMC herhangi bir hak sahibi değildir. O sitelerin Kullanım sözleşmeleri ve Gizlilik Anlaşmalarında da söz ve hak sahibi değildir.

4.2. HMC tarafından ilgili web sitelerinin içeriğinin Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve taraf olduğu ulusal ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunun, 3. kişiler aleyhine hak ihlaline yol açması ve HMC’nin menfaatlerine aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın söz konusu web sitelerine erişime son verilebilir ve trafik bilgilerini saklayabilir.

Madde 5 - HMC TARAFINDAN YAYINLANAN BAĞLANTILI WEB SİTELERİ 

5.1. HMC hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve genişlemeyi sağlamak adına bir çok çözüm ortağı şirket, kurum - kuruluş ve web siteleri ile beraber çalışabilir. Bu şirket, kurum - kuruluş ve web sitelerinin bağlantı veren web adreslerini tarafınıza sunabilir.

5.2. HMC; sitede yayınlanan diğer web siteleri gibi bunlarda da herhangi bir sorumluluk kabul etmez, garanti vermez. Kullanım şartları, gizlilik anlaşmaları gibi konularda da herhangi bir söz ve hak sahibi değildir.

5.3. HMC reklam ve tanıtım amacıyla bazı 3. taraf web sitelerinin, kurum ve kuruluşların, şahsi kişilerin, web sitelerine bağlantı verebilir. HMC bu bağlantısı verilen web siteleriyle, kurum ve kuruluşlarla şahsi kişiler ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanım şartları, gizlilik anlaşmaları gibi konularda da herhangi bir söz ve hak sahibi değildir.

Madde 6 - HMC'İN FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI PRENSİPLERİ

6.1. HMC kullanıcıların, üyelerin ve 3. kişilerin fikri ve sinai mülkiyet haklarına saygılıdır. Söz konusu hakları ihlal edecek şekilde uygunsuz davranılması durumunda üyenin hesabı süresiz olarak durdurulabilir ve içerik ortadan kaldırılabilir.

6.2. Üye, hmcgrup.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile HMC'nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye'ye aittir.  

6.3. HMC söz konusu içerik sebebiyle uğramış olduğu maddi ve/veya manevi zarar nedeniyle kullanıcıya rücu etme hakkını saklı tutar.

6.4. Siz de eğer HMC’de yer alan içerik sebebiyle  fikri mülkiyet haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız FİKRİ MÜLKİYET HAKKI BİLDİRİMİ yapın. HMC, bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek tüm iddiaları inceleyecektir ve HMC tarafından, bahse konu içeriğin size ait olduğunun kanıtlanması durumunda ilgili içerik yayından kaldırılacaktır.

Madde 7- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.  

Madde 8- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşme ve sözleşmenin yerine getirilmesi ve yorumu ile ilgili olarak Türkiye’de ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafın çözümü Türk Hukukuna tabi olacak ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkiye sahip olacaktır.

Madde 9- BÖLÜNEBİLİRLİK

Yetkili bir mahkeme tarafından işbu Sözleşme’nin bir ya da daha fazla hükmünün hükümsüz ya da herhangi bir surette hukuka aykırı olduğuna karar verilmesi halinde, işbu hükümsüzlük ya da aykırılık Sözleşme’nin diğer şartlarına etki etmez.

Madde 10- İPTAL VE İADE ŞARTLARI

Üye fikri ve sinai hukuka giren ve telifi HMC'de bulunan Kitap, Video ve Testleri satın aldıktan sonra iade işlemi talebinde bulunamaz iade edilemez.

Madde 11- BÖLÜM VE MADDE BAŞLIKLARI

İşbu sözleşmenin içinde kullanılan bölümler ve başlıklar sözleşmenin yapısı ile ilgili olup sözleşmenin içeriğine etki etmez.

 

GÖSTER