TWITTER FACEBOOK
| | | |

Yerel Seçim Kampanyası Çalışmaları

Yerel yönetimler, ülkemizde siyasetin geldiği nokta ve yerel yönetimlerin özellikle de belediyelerin görev ve yetkilerinin artması nedeniyle büyük önem arz etmeye başlamışlardır.

Bu nedenledir ki, siyasete atılmak isteyenlerin büyük bir kesiminin önceliğe aldığı husus olmaya başlamıştır.

Seçim kampanyaları, siyasal iletişim üzerine kuruludur. Siyasal iletişim ise, temelde bir ikna ve algı yönetimi sürecidir.

Hedefe ulaşmak için, iyi stratejiler geliştirmek, hedefi iyi belirlemek ve sapmadan hedefe ilerlemek gerekmektedir.

Bunun için;

  • İyi bir Seçim Kampanyası Yönetimine,
  • İyi bir veri analizi ile seçim bölgenizle ilgili demografik, sosyolojik, coğrafi ve siyasal verilerin değerlendirilmesi ve raporlanmasına dayalı Siyasal Çevre Çözümlemesine,
  • İyi bir Siyasal Rakip Analizine,
  • İyi bir Seçim Ofisi Kurulması ve Yönetimine,
  • Kamuoyu Araştırmalarına,
  • Yerel Yönetimler için Siyasal Eğilim ve Hizmet Değerlendirme Araştırmalarına,
  • Etkinlik Yönetimine,
  • Gündemin İzlenmesi ve Oluşturulmasına,
  • Medya İlişkileri Yönetimine,
  • Siyasal Reklam Tasarım ve Uygulama Hizmetlerine

İhtiyacınız vardır.

Çözümler üretmek için tüm adayları ve aktif siyaset yapanları görüşme masasına bekliyoruz.

GÖSTER