TWITTER FACEBOOK
| | | |

Proje Döngüsü Eğitimleri

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim (PCM) programları, hibe mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kamu ve özel sektör çalışanları ve yöneticilerine yönelik olarak planlanmıştır.

Bu çerçevede; ulusal düzeyde KOSGEB ve Kalkınma Ajansları gibi yurtiçi fon ve hibeleri, uluslararası düzeyde de Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası fon ve hibe sağlayıcılarının desteklerinden yararlanabilmek amacıyla tasarlanmış eğitimlerdir.

Eğitim programı sonunda katılımcıların;

- Hibe sağlayıcı kurum ve kuruluşlara proje hazırlama ile proje uygulama süreçlerini yönetme kapasitelerinin artırılması

- Bir fikrin geliştirilmesi, bu fikir ile ilgili sorunların ve bu sorunların giderilmesi için doğru çözüm yollarının belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olmaları, fikirlerini hayata geçirirken ihtiyaç duyulan planlama, uygulama ve izleme süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri,

hedeflenmektedir.

GÖSTER