TWITTER FACEBOOK
| | | |

Siyasal Araştırmalar

Siyasi araştırmalar; siyasi hayatın her türlü bileşeniyle ilgili araştırmaları kapsamaktadır.

Bu araştırmaların hedefi, siyasetin içinde olsun veya olmasın gerek kişisel ve gerekse bilimsel amaçlı olarak kendisine hedef çizen kişilere, onlardan gelen talepler doğrultusunda kurgulanmış araştırma konuları hakkında bilgi ve öngörü kazandırmaktır.

Siyaset dünyasında sağlıklı gözlem yapmak, geleceğe yönelik önerilerde bulunmak veya başarı yakalamak için eksikleri ve yapılması gerekenleri tespit etmek amacıyla; politik eğilimler, oy verme davranışları, güncel olayların değerlendirilmesi, siyasilere karşı tutum ve algılar, siyasi eğilimlerdeki değişim ve dönüşümler, siyasete yön veren olaylar, kamu politikalarının değerlendirilmesi, hizmetlerden duyulan memnuniyet gibi pek çok konu üzerine odaklanılmaktadır.

Siyasi partiler, milletvekili adayları, belediye başkan adayları vb. adaylık sürecindeki kişiler, medya kuruluşları (gazete, televizyon ve radyo istasyonları), Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelere siyasi araştırma hizmeti verilmektedir.

Aday Tespit Araştırmaları

Aday Tanınırlık Araştırmaları

Seçmen Davranışları Araştırmaları

Siyasi Parti İmajı Araştırmaları

Siyasi Söylem Analizi Araştırmaları

Gündem Araştırmaları

Siyasal İtibar Araştırmaları

GÖSTER