TWITTER FACEBOOK
| | | |

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel Gelişim ...

 • Kişisel gelişimin en temel noktası, kişinin kendini tanımasıdır.
 • Kişisel gelişim; hedeflerimize ulaşmada bizi motive eden birçok teknik ve strateji içeren süreçtir.
 • Kişisel gelişim; başkalarıyla iyi ilişkiler kurmada adımlar atmaktır.
 • Kişisel gelişim; içimizdeki olumsuz düşünce, yargı ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu olan yeni düşünce, yargı ve inanç kalıplarını benimsemektir.

Kişisel Gelişim Süreci ...

 • Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi kişisel gelişim sürecinin başladığı andır.
 • Kişisel gelişim her insanın şu anki hal ve durumundan kendisinin en yüksek hal ve durumuna geçiş yapmayı bilinçli olarak istediği anda başlar.
 • Kişisel gelişim, insanın bulunduğu hal ve durumundan kendisinin en yüksek potansiyelini ortaya çıkartmasıdır.

Kişisel Gelişimin Faydaları ...

 • Kişisel gelişim bireyi çok yönlü geliştirmeyi amaçlar.
 • İnsanı sosyal hayatta etkili, verimli, güçlü kılmanın yoludur.
 • İnsan kişisel gelişimini ancak farklı öğrenmelerle gerçekleştirilebilir.
 • Kişi farklı konularda bilgisini arttırdıkça ve bu bilgiler arasında ilişkiler kurdukça yaratıcı düşünme becerisi kazanır.

Kişisel Gelişim Eğitimleri;

 • İş hayatında verimliliği,
 • Kurum içinde sağlıklı iletişimi,
 • Özgüvenini artırır.

Bu manada, kurumların personeline Kişisel Gelişim Eğitim Planları yaparak uygulamaları çok önemlidir. 

Eğitim Başlıkları

 • Verimli Çalışma Yöntemleri  
 • Zaman Yönetimi                                                                                                                           
 • Ekip Çalışması
 • Kurumsal Çatışma Yönetimi
 • Motivasyon Artırma Yöntemleri
 • Etkin Toplantı Yönetimi
 • Vatandaş İlişkileri İnsan İlişkileri
 • Stresi Yönetmek
 • Etkin Konuşma ve Sunum Teknikleri
 • İletişim ve Beden Dili
GÖSTER