TWITTER FACEBOOK
| | | |

Sosyal Araştırmalar

Toplumun çeşitli sorunları nasıl algıladığını, nasıl değerlendirdiğini ve nasıl yorumladığını anlamak için yürütülen araştırmalar ve sosyal olaylar, sosyal değişme, sebep ve sonuçları, sosyal kültürün oluşumu ile toplumun talep ve beklentilerine ilişkin kapsamlı araştırmaları kapsamaktadır.

Kamu hizmetleri, siyasal eğilim ve beklentiler, sosyal sorumluluk ve sosyal politika, kurumsal itibar konularında yoğunlaşan araştırmalar; hükümet kuruluşlarına, yerel yönetimlere, uluslararası kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, ulusal ve uluslararası vakıflara ve özel şirketlere danışmanlık hizmeti şeklinde yapılmaktadır.

Yoksulluk Araştırmaları

Eğitim Araştırmaları

Medya Araştırmaları

Gençlik Araştırmaları

Kent Kültürü (Kentleşme) ve Kentlilik Araştırmaları

Toplumsal Sorunlara Yaklaşım Anketleri

Etki Analizi

Tutum ve Algı Araştırmaları

Sosyal Doku Araştırmaları

Sosyal Değişim Araştırmaları

v.b.

GÖSTER